DESIGN IS NOW!
Ľudia sa stali návrhármi. Dizajnéri zostali ľuďmi.

DESIGN IS NOW!<br /><em>Ľudia sa stali návrhármi. Dizajnéri zostali ľuďmi.</em>

Trvanie: 1. júl 2020 - 2. september 2020
Vernisáž: 1. júl 2020 (streda), 18:00
Miesto: Galéria dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko
Kurátor: Lucia Dubačová, Zuzana Duchová, Katarína Hubová, Simona Janišová, Silvia Kružliaková, Gabriela Ondrišáková, Mária Rišková, Gabriela Rybáriková, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.


Kurátorky a kurátori z SCD sústredili projekty, ktorými slovenskí tvorcovia dizajnu, firmy, i neprofesionáli, reagovali na novovzniknutú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. Krízový stav vytvoril rozsiahly priestor pre grafických dizajnérov, pretože bolo potrebné ľudí informovať, ako sa majú správať v čase ohrozenia. Návrhári a výrobcovia ochranných a hygienických pomôcok (rúška, štíty, dýchacie prístroje, mydlá atď.), tvorcovia hier a multimédií aj náročných architektonických riešení reagovali rýchlo na potrebu ochrany pred šírením ochorenia. Izolácia priniesla zmeny do spoločenského aj privátneho života a orientovala ľudí na iné nové aktivity (hry, domáce učenie, pečenie chleba...). Fotografi a filmári zachytili, ako sa zmeny vizuálne prejavili v exteriéri (ľudia v rúškach, prázdne ulice...). „Ak sa chceme poučiť zo zlých časov, musíme si najprv pripomenúť, čo dobré sme počas nich robili. Dizajn je všade, pre všetkých a dokázal pomôcť aj teraz. DESIGN IS NOW! Táto výstava dokumentuje cestu ľudskosti, na ktorej sme sa navzájom nestratili. Aj preto sa oplatí ju vidieť.“ Hovorí momentálne zastupujúci riaditeľ SCD, spoluautor konceptu a kurátor Maroš Schmidt.


Otváracie hodiny: streda – nedeľa 14.00 –18.00