Aktuality Rok dizajnu

MÁRIA ŠVARBOVÁ - FRAGILE CONCRETE

MÁRIA ŠVARBOVÁ - FRAGILE CONCRETE

Trvanie: 26. jún 2021 - 27. august 2021
Miesto: Unité d’Habitation Le Corbusier, 280 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, Francúzsko, Marseille, Francúzsko


Už 26. júna 2021 sa otvára dlho očakávaná výstava slovenskej fotografky Márie Švarbovej vo francúzskom Marseille v Le Corbusierovej Unité d'habitation.

Mária Švarbová prijala pozvanie od Kolektiv Cité Radieuse, aby zrealizovala sériu 19 originálnych fotografií v Le Corbusierovom Cité radieuse v Marseille a preskúmala vzťah medzi ľudskými osudmi a „strojom na bývanie“ (Machine ą habiter) od svetoznámeho architekta. Napriek tomu, že fotografie nesú neprehliadnuteľný rukopis autorky a jej víziu vzťahu jednotlivcov k modernistickej estetike, aj s jej neosobnou a uniformnou povahou, v mnohých aspektoch sa líšia od autorkinej predchádzajúcej tvorby.

Oslňujúce svetlo Stredozemného mora, snehobiely betón, ktorý pripomína okolité hory, a textúra na stenách Bytovej jednotky narúšajú Švarbovej prísnu mestskú estetiku. V neporozumení medzi mužom a ženou, ktoré tieto fotografie zobrazujú, získava zobrazené napätie emotívny charakter. Svedčia o tom rôzne odkazy na grécku mytológiu, od Apolóna a Dafné po Ikarov pád, od Medúzy až po karyatídy a atlantov. Z danej perspektívy predstavuje séria Krehký betón Márie Švarbovej nový míľnik na jej vlastnej vizuálnej ceste a zároveň vyjadruje poctu geniu loci mesta založenému Grékmi pred 2600 rokmi a Cité radieuse, ktoré stelesňuje princípy najuznávanejšieho architekta 20. storočia.

Mária Švarbová sa narodila v roku 1988 v Zlatých Moravciach. Hoci na vlastnej koži nezažila bývalý totalitný systém, vyrastala v krajine, kde sa socialistická architektúra hlboko podpísala na väčších a stredne veľkých mestách a zanechala tam typické stopy – od mohutných panelákov 70. rokov cez ikonické brutalistické stavby Štátneho archívu a Slovenského rozhlasu až po skromnejšie kultúrne domy a obchody so zmiešaným tovarom roztrúsené po celej krajine. Toto usporiadané, avšak pusté prostredie betónu slúži ako dekorácia Švarbovej diela, ktoré evokuje niekdajší jednoduchý a skromný život určovaný prísnou spoločenskou kontrolou. Ambivalencia fotografií sa prejavuje vo svetských stereotypných a strojených činnostiach (balenie mäsa u mäsiara, čakanie v čakárni, preventívna lekárska prehliadka) vykonávaných subjektami - modelmi, ktorých tváre a postoje vyjadrujú na prvý pohľad absenciu emócií. Septické prostredie s obmedzenými ľudskými interakciami vytvára jemné napätie, ktoré je pre Švarbovej tvorbu tak typické. Vo svojej kompozícii, chromatickej palete a rozmanitom obsadení modelov sa však tieto fiktívne dokumenty vyznačujú aj jedinečnou modernou sviežosťou a pôsobia prekvapivo nadčasovo. V sérii Swimming pools, ktorá ako prvá získala medzinárodné uznanie, rovnako ako v sériách Plastic People a Human Space, zachytáva Švarbová snové scény, v ktorých sa prelína nedávna minulosť, súčasnosť a dystopická budúcnosť skúmajúca samotu ľudskej existencie. Aj to je dôvod, prečo sa jej dielo vystavené sólovo i na hromadných výstavách v Mexiku, Tchaj-peji, New Yorku či Madride, stretlo s tak obrovským medzinárodným ohlasom a objavilo sa na stránkach Vogue, Forbes, The Guardian a v zákazke pre Apple (2019). V roku 2018 získala Mária Švarbová ocenenie Award Hasselblad Master Art.

Výstava je súčasťou celoročného projektu Rok slovenského dizajnu 2021, ktorý realizuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a rôznymi partnermi. Viac informácií o Roku slovenského dizajnu 2021 nájdete tu

Výstavu sme pripravili v spolupráci s francúzskym partnerom Kolektiv Cité Radieuse. Ďakujeme partnerom: Ministerstvu kultúry SR, Ministerstvu zahraničných vecí SR, Slovenskému inštitútu v Paríži, J&T Banke, Fondation Le Corbusier a Association Des habitants Cité Radieuse.

Informácie o výstave a kontakty

Otvorenie výstavy: 26. 6. 2021

Trvanie výstavy: 26. 6. – 27. 8. 2021 

Miesto: Unité d’Habitation Le Corbusier, 280 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, Francúzsko

Hlavná kurátorka: Laura Serra Forest

Kostýmy / scéna: Laura Štorcelová

Grafický dizajn: Matej Vojtuš

Produkcia: Zdenka Pepelová, Maroš Schmidt, SCD

Organizátori: Kolektiv Cité Radieuse a SCD

S láskavým povolením / kredit:  © Maria Svarbova for Kolektiv Cité Radieuse, with the kind authorization of Le Corbusier Foundation © FLC I ADAGP Paris 2021

Výstava je súčasťou celoročného projektu Rok slovenského dizajnu 2021, ktorý realizuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ďalšími partnermi. Viac informácií o Roku slovenského dizajnu 2021 nájdete na: www.rokdizajnu.scd.sk.

Partneri výstavy:

MKSR      

 

 MZV SR

 

IS_logo

 

Generálny reklamný partner

J&T banka

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, prosím kontaktujte:

(SK) zdenka.pepelova@scd.sk / +421 918 731 450

(FR) kolektivciteradieuse@gmail.com / +33 679 231 726

Instagram: @galerie318 / @kolektivciteradieuse