Aktuality Rok dizajnu

Slovenské centrum dizajnu oslavuje 30 rokov

Slovenské centrum dizajnu oslavuje 30 rokov

Slovenské centrum dizajnu oslavuje v tomto roku 30. výročie svojej existencie. Oslavy budú prebiehať celoročne, a to formou rôznych domácich aj zahraničných prezentačných a publikačných aktivít realizovaných pod hlavičkou Roku slovenského dizajnu.

SCD vzniklo v roku 1991 ako inštitúcia, ktorej cieľom bolo zhromažďovať informácie o slovenskom dizajne, podporovať jeho rozvoj a prezentovať prácu slovenských dizajnérov. Počas tridsaťročnej histórie inštitúcia neustále rozširovala spektrum svojich aktivít, zrealizovala a participovala na vyše 200 domácich a takmer 50 zahraničných výstavách, vydala 11 publikácií, 123 čísel časopisu Designum, zrealizovala 17 ročníkov Národnej ceny za dizajn a množstvo iných jedinečných podujatí. Tridsiatemu výročiu bude venované aj špeciálne číslo časopisu Designum a množstvo príspevkov od kolegov a spolupracovníkov SCD na jeho webovej stránke, na online platforme e-designum počas celého roka.

Viac informácií o Roku slovenského dizajnu si prečítate tu.

Tlačovú správu Slovenské centrum dizajnu oslavuje 30 rokov si môžete stiahnuť tu.