Velvet Generation

Výstava k 30. výročiu Novembra ‘89

Výstava k 30. výročiu Novembra ‘89

Trvanie: 20. september 2019 - 15. november 2019
Vernisáž: 19. september 2019 (štvrtok), 12:30
Miesto: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne; 25, Kensington Palace Gardens, W8 4QY, Londýn, Spojené kráľovstvo


Výstava Velvet Generation v galérii Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne pripomína 30. výročie československej Nežnej revolúcie pohľadom niekoľkých slovenských dizajnérov generácie narodenej v polovici 70. rokov 20. storočia.
Autorky a autori prezentovaní na výstave študovali alebo začali študovať na Slovensku (v Československu) v 90. rokoch, v čase veľkých spoločenských i technologických zmien. Ich práca výrazne ovplyvnila kontext dizajnu a umenia na Slovensku a zasiahla i za hranice. Nie sú len dizajnérmi, ale sú organizátormi, podnikateľmi, pedagógmi a spoločensky aktívnymi ľuďmi, a je zrejmé, že bez zmien, ktoré priniesla Nežná revolúcia by bola ich tvorba obmedzená a ostatné aktivity nemožné.
Celý text kurátorky

Vystavujúci autori:
Peter Biľak
Johanna Biľak Balušíková
Patrik Illo
Sylvia Jokelová
Dana Kleinert
Robert Paršo
a
Michal Moravčík

Miesto konania: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne; 25, Kensington Palace Gardens, W8 4QY, Londýn, Spojené kráľovstvo
Trvanie výstavy: 20. september – 17. november 2019
Otvorenie výstavy: 19. september 2019, 12:30

Otváracie hodiny: Pondelok – piatok 10:00 – 16:00 (prosíme o registráciu o deň vopred na e-mail: emb.london@mzv.sk)
Počas víkendu festivalu Open House, 21. – 22. 9. 2019, je vstup voľný od 10:00 do 16:30.

Sprievodným programom výstavy počas víkendu Open House budú koncerty hudobníka Stroona v čase: Sobota 21. 9. o 11:30 a 15:00 a v nedeľu 22. 9. o 11:30 a 16:00

Kurátorka:
Mária Rišková
Spolupráca: Barbora Komarová (rozhovory), Zdenka Pepelová (editovanie rozhovorov)
Architektúra a grafický dizajn výstavy: Peter Liška
Portréty: Šymon Kliman
Inštalácia výstavy: Alžbeta Lišková, Robert Paršo
Preklady: Katarína Kasalová
Produkcia: Barbora Mistríková

Organizátori
Slovenské centrum dizajnu
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne
Sekcia medzinárodnej spolupráce Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 

 

Kurátorský text k výstave Velvet Generation

Venované Michalovi Moravčíkovi (1974 – 2016)

Výstava Velvet Generation v galérii Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne pripomína 30. výročie československej Nežnej revolúcie pohľadom niekoľkých slovenských dizajnérov generácie narodenej v polovici 70. rokov 20. storočia.
Autorky a autori prezentovaní na výstave študovali alebo začali študovať na Slovensku (v Československu) v 90. rokoch, v čase veľkých spoločenských i technologických zmien. Ich práca výrazne ovplyvnila kontext dizajnu a umenia na Slovensku a zasiahla i za hranice. Nie sú len dizajnérmi, ale sú organizátormi, podnikateľmi, pedagógmi a spoločensky aktívnymi ľuďmi, a je zrejmé, že bez zmien, ktoré priniesla Nežná revolúcia by bola ich tvorba obmedzená a ostatné aktivity nemožné.

Keď rozmýšľame o období prevratu, závere roka 1989 a udalostiach, ktoré mu predchádzali a vyplynuli z neho, väčšinou vidíme skupinu hýbateľov v rozsahu dvoch generácií, vo veku 40-50 rokov, ktorí boli priamymi aktérmi zmeny. My sme si však vybrali rozpovedať príbeh vtedajších tínedžerov, ktorí sa zúčastňovali diania spolu so svojimi rodičmi alebo so svojimi staršími kolegami – vysokoškolskými študentmi. Prechádzali už aj tak búrlivým obdobím dospievania, ktoré bolo “obohatené” o prežívanie historických spoločenských zmien, aké človek zažije raz-dvakrát za život.

Rozhodli sme sa predstaviť ich pohľad prostredníctvom rozhovorov a prezentovať minimum diel, skôr sa zamerať na inšpiratívne a intenzívne zobrazenie osobností jednotlivých autorov. Z rozhovorov vidíme, že vďaka generačnej aj profesionálnej príbuznosti vidia naši autori mnoho vecí podobne. Zmenu vnímali ako možnosť a pre viacerých to bolo obdobie využitých príležitostí. Všetci hovorili o zdanlivo jednoduchom pojme, ktorý sa im s revolúciou spája – sloboda, ktorú si možno neuvedomovali kvôli svojmu veku priamo v zlomovom roku 89, ale súvislosti sa im prepojili o nejaký čas neskôr. No popri pozitívnom hodnotení zlomu v prístupe k slobode čítame v rozhovoroch aj o dezilúzii spoločnosti v transformačnom období, o prekvapeniach pri konfrontácii s novým životným štýlom za hranicami aj doma, o kritickom vnímaní negatívnych dopadov transformácie. Ale stále preráža na povrch vďačnosť a pozitívny prístup k možnostiam, ktoré zmena v roku 1989 priniesla. Neváhali sme sa ich pýtať aj hypotetické otázky – čo by bolo, keby... Tu si niektorí presne vybavili situácie, aké by v ich živote mohli nastať, keby aj po skončení ich štúdia na strednej škole žili stále v nedemokratickom režime. Chceli sme sa dozvedieť viac o ich aktivitách, ktorým sa venujú okrem svojej dizajnérskej práce a sú súčasťou ich profesionálnej identity. Napokon, aj mnohé z týchto aktivít by pred rokom 1989 neboli možné – vlastná vydavateľská činnosť, voľné stretávanie sa a akcie pre verejnosť, neformálne vzdelávanie mimo inštitúcií, spolupráca so zahraničím bez ideologických obmedzení, a život v zahraničí za hranicami Československej socialistickej republiky smerom na Západ.

Na záver poznámka, prečo sme venovali výstavu dizajnérov výtvarníkovi Michalovi Moravčíkovi. Michal bol jednou zo silných osobností kultúry, ktorý ovplyvnil mnohých kolegov. Jeho diela nekompromisne otvorene hovoria o deštruktívnych aspektoch moci a upozorňujú na fenomény, ktoré nachádzame naprieč dejinami a snažia sa infiltrovať do akéhokoľvek spoločenského systému. Zároveň bol aktivistom, ktorý sa entuziasticky snažil o nápravu existujúceho stavu vecí, či išlo o kultúrnu politiku alebo verejný priestor. Hodnoty a princípy našej Velvet Generation by sa dali abstrahovať do jeho tvorby a života, preto si ho pripomíname aspoň jedným z jeho diel.

Ďakujem pani Jane Kapelovej za zapožičanie diela Michala Moravčíka a všetkým zúčastneným autorkám a autorom za zapožičanie diel na výstavu i poskytnutie rozhovorov a dokumentácie ich aktivít. Všetkým zapojeným spoluautorom výstavy a spoluorganizátorom patrí rovnako moja srdečná vďaka.


Mária Rišková
kurátorka výstavy
riaditeľka Slovenského centra dizajnu v Bratislave


 

Články Velvet Generation