Aktuality

HUMAN BY MACHINE

HUMAN BY MACHINE

Trvanie: 3. júl 2019 - 28. júl 2019
Miesto: MAK – Múzeum úžitkových umení , Viedeň, Rakúsko


Začiatkom júla v MAK Forum vo Viedni otvorili výstavný projekt Human by Machine. Ide o jednu z aktivít cezhraničného projektu Dizajn a inovácie podporeného v rámci programu Interreg V-A Rakúsko – Slovensko.

Human by Machine predstavuje výstupy študentov a absolventov Univerzity úžitkových umení Viedeň. Na začiatku stála otázka: Ako môže prebiehajúca digitálna revolúcia pomôcť ľudstvu a ako môžeme zvládnuť očakávaný vývoj zlým smerom? Svoje myšlienky, postoje a hodnoty konfrontovali so študentmi katedier dizajnu, textilu a vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v rámci úzkej medziodborovej spolupráce.

Dizajn & Inovácie sú projekt cezhraničnej spolupráce inštitúcii pôsobiacich v oblasti dizajnu a výskumu v Rakúsku a na Slovensku. Študenti pracujú v medziodborových tímoch, pričom uplatňujú metódu tzv. social design thinking a vyvíjajú projekty, ktoré riešia témy ako: úloha a zodpovednosť dizajnu, meniaca sa rola dizajnérov, medziodborové prepojenia, copyrigt vs. otvorený dizajn, Social Design a materiály, konzumne orientované vnímanie dizajnu, digitálna revolúcia ako kybernetická vojna, Priemysel 4.0, robotika, interface medzi človekom a strojom (súkromný život). Témy ako rozvoj nových stratégií dizajnu pre šírenie, dizajn a nové materiály a technológie, rovnako ako sociálne stratégie dizajnu a zbierka tzv. best practice modelov nových dizajnových stratégií budú reflektované na výstave vo Viedni a v Bratislave.

Kurátori: Marcel Benčik, Juraj Blaško, Christiana May Yan Carli, Elisabeth Haid, Ruth Mateus-Berr, Klára Prešnajderová, Mária Rišková, Pia Scharler, a Marlies Wirth

Projekt Univerzity úžitkových umení Viedeň (Angewandte), MAK – Múzeum úžitkových umení, Viedeň, Slovenského centra dizajnu a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave/ Katedry dizajnu, textilu a vizuálnej komunikácie ako súčasť projektu Dizajn a inovácie podporeného z programu Interreg V-A Slovakia – Austria.

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články D&I

Projekt Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko