Aktuality

Medzinárodné sympózium Škola ako laboratórium moderného života

Medzinárodné sympózium Škola ako laboratórium moderného života

Miesto: Goetheho inštitút, KNIŽNICA, Panenská 33, Bratislava, Bratislava, Slovensko


Sympózium z cyklu aktivít projektu Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom spolupráce Interreg V-A, Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020.

Medzinárodné sympózium organizované pri príležitosti 90. výročia založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave a 100. výročia založenia Bauhausu

Usporiadatelia: Slovenské centrum dizajnu Bratislava, Goethe-Institut Bratislava

„Maliarske akadémie sme pochovali. Pochovali sme i sochárske a umeleckopriemyselné školy. Ich absurdnosť stáva sa deň zo dňa viditeľnejšia. Za jediné školy považujeme tie, ktoré regrutujú do života ľudí, majúcich smysel pre prácu a schopnosti ku kvalitnej práci. Za najdôležitejšie považujeme laboratória, ktoré sú skutočnou avantgardou po stránke pracovnej, aj po stránke ducha.”
Josef Rybák: Bratislavský Bauhaus, in: DAV, r. IV, 1931, č. 2, s. 12


Štvrtok, 26. september 2019

Historické múzeum SNM na Bratislavskom hrade

10:00 – 10:30
Registrácia a privítanie – Mária Rišková, riaditeľka SCD; Peter Bárta, riaditeľ Historického múzea SNM

10:30 – 12:00 Prehliadka výstavy „Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave“ (Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Simona Bérešová)

12:00 – 14:00 Obedová prestávka a presun do Goethe inštitútu


Goethe inštitút

14:00 – 14:15 Otvorenie sympózia (Sonia de Puineuf)

14:15 – 15:30 Patrick Werkner: Viedenská umeleckopriemyselná škola - od vzniku po kinetizmus okolo 1920

15: 30 - 16:00 Miklós Székely: Schools and museums of industry in a country of accelerated modernisation. The case of Hungary between 1884-1914

16:00 – 16:30 Prestávka (káva, čaj)

16:30 – 18:00 Panel 1: Reforma umeleckého školstva a umeleckej výučby : inštitúcie, metódy a siete

• Julia Witt: Reforma akadémií výtvarných umení vo Weimarskej republike

• Lada Hubatová-Vacková: Reformní „užité kreslení“ a radikalita jeho koncepcí: od imaginativního ornamentu po mechanizovanou kresbu

• Alena Kavčáková: VI. mezinárodní kongres pro kreslení a užitá umění v Praze (1928) „...vzorem ovšem zůstává Bauhaus.“

19:30 Spoločná večera - San Marten, Panská 33, 811 01 Bratislava


Piatok, 27. september 2019

09:30 – 10:30
Cornelia Wieg: Umelecká škola BURG Giebichenstein v Halle (Saale) - staršia sestra Bauhausu? Podobnosti, rozdiely a čo bolo potom

10:30 – 10:45
Prestávka

10:45 – 12:15
Panel 2: Bauhaus v konštelácii moderny

• Meghan Forbes: Bauhaus mimo Bauhaus: Vzájemná výměna mezi českou avantgardou a německým Bauhausom

• Alexandra Panzert: Bauhaus v kontexte reformy umeleckého školstva - porovnania.

12:30 – 14:00
Obedová prestávka

14:00 – 16:00
Panel 3: Varianty reformovaných umeleckých škôl

• Grit Weber: Frankfurtská Škola umenia 1923-1933

• Katalin Bakos: Tri súkromné školy dielňového typu v Budapešti: „Jaschikova umelecká škola” (1920‒1950), „Mühely” Sándora Bortnyika (1928‒1938) a „Atelier” (1931‒1949)

• Vít Jakubíček: Baťova Škola umění ve Zlíne (1939–1949)

16:00-16:30
Prestávka (káva, čaj)

16:30-17:30
Okrúhly stôl: Dedičstvo reformovaných umeleckých škôl (Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU; Iva Knobloch, kurátorka UPM v Prahe)

18:00-19:00
Prehliadka Slovenského múzea dizajnu a Galérie dizajnu Satelit
(Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10)

Program a plagát k sympóziu si môžete stiahnuť tu.

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články D&I

Projekt Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko