Aktuality

Školu umeleckých remesiel (ŠUR) - (1928 – 1939) sme v októbri predstavili vo Viedni

Školu umeleckých remesiel (ŠUR) - (1928 – 1939) sme v októbri predstavili vo Viedni

V októbri 2019 sme v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni pripravili objektovo i tematicky zaujímavú výstavu, ktorej cieľom bolo predstaviť Školu umeleckých remesiel (ŠUR, 1928 - 1939) rakúskemu publiku. Výstava trvá od 10.10. do zajtra, 1.11.2019.

Výstava priblížila rakúskemu publiku jednu z najdôležitejších škôl architektúry, dizajnu a umenia 20. storočia v Európe. Aj napriek tomu, že ŠUR sa spája najmä s nemeckým Bauhausom, kontakty udržiavala napríklad aj s Kunstgewerbeschule vo Viedni. ŠUR mala pripravovať moderných dizajnérov na remeslo, priemysel a reklamu, a aj týmto spôsobom podporiť rozvoj krajiny. AJ napriek vtedajšiemu úspechu zapadla výnimočná škola do zabudnutia a až v posledných rokoch bola znovuobjavená - ako dôležitá etapa moderných slovenských dejín.

ŠUR zaujal rakúskych priaznivcov umenia nielen modernosťou, ale najmä konkrétnymi kontaktmi medzi Bratislavou a Viedňou. Na tie sme zamerali aj dve komentované prehliadky výstavy - 22.10. pre študentov a 23.10. pre verejnosť. Obe realizovala kurátorka výstavy Klára Prešnajderová.

Pri príležitosti 90. výročia založenia ŠUR v Bratislave a 100. výročia založenia Bauhausu sme v spolupráci s partnermi v Goethe inštitúte v Bratislave zrealizovali tiež medzinárodné sympózium. Rečníci otvorili niekoľko panelov o témach ako Reforma umeleckého školstva a umeleckej výučby, Bauhaus v konštelácii moderny a Varianty reformovaných umeleckých škôl. Na sympóziu sa predstavili zvučné mená ako Patrick Werkner, Miklós Székely, Julia Witt, Lada Hubatová-Vacková, Cornelia Wieg, Meghan Forbes či Grit Weber. SCD aktuálne zo sympózia pripravuje zborník.

V SCD na výskume a prezentácii ŠUR pracujeme naďalej, momentálne pripravujeme o ŠUR krásnu rozsiahlu publikáciu. Všetky uvedené podujatia sme realizovali v spolupráci s našimi partnermi v rámci cyklu aktivít projektu Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.


Viac o projekte Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe sa dozviete tu.

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články D&I

Projekt Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko