Aktuality

Večer otvorených dverí v Inolabe SCD

Večer otvorených dverí v Inolabe SCD

Termín: 11. december 2019 (streda), 18:00
Miesto: Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko


Príďte si k nám po prvýkrát prisadnúť do krásnych nových priestorov Slovenského centra dizajnu, do Inolabu (Výskumno-vývojové oddelenie). Večerom vás prevedie vedúci Inolabu Maroš Schmidt a jednotliví pracovníci Inolabu vám predstavia projekty, na ktorých pracujeme: Knižnica materiálov, softvér H.U.R.B.A.N. Selector, Zbierka multimédií, Vizualizácia zbierok.

Po prezentáciách sa tešíme na voľnú diskusiu pri vianočnom punči a film o historickom modeli auta Tatra 603 X Coupé, a cestu ako sme sa dopracovali až k parádnemu modelu v mierke 1:4, ktorý vám taktiež odpremiérujeme.

POZOR: Účasť je potrebné potvrdiť emailom na lucia.dubacova@scd.sk, počet miest je limitovaný na 40!

Program
18:00 - 19:00 interaktívna prezentácia projektov
19:00 - 19:30 film Tatra
19:00 - 20:00 voľná diskusia a vianočný punč

Ako sa k nám dostanete:
Príďte na 2. poschodie Hurbanových kasární (Kollárovo námestie 10)- študovňa Ivy Mojžišovej odkiaľ vás bude navigovať zamestnanec SCD.

INOLAB
Výskumno-vývojové oddelenie Slovenského centra dizajnu
Vznik a fungovanie výskumno-vývojového oddelenia SCD je jedným zo základných krokov pre naplnenie stratégie zmysluplného rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a kľúčová platforma pre profesionalizáciu výstupov aplikovaného výskumu v oblasti dizajnu.
Výskum a vývoj v oblasti dizajnu realizujú v Inolabe špecializované tímy zložené z odborníkov Slovenského centra dizajnu a výskumných pracovísk z verejného sektora, ako aj z nezávislých odborníkov zo súkromnej sféry s cieľom vykonávať aplikovaný výskum a experimentálny vývoj.

Budeme radi, ak sa pridáte do skupiny Inolab, kde budeme môcť pokračovať v začatých konverzáciách.

Ďakujeme za účasť na prvej verejnej prezentácii projektov Inolabu ako aj na expertnom workshope. O ďalších aktivitách vás budeme čoskoro informovať na webe SCD a cez sociálne média.

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články D&I

Projekt Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko