Fórum dizajnu 2020

Fórum dizajnu 2020: Udržateľnosť naprieč generáciami

Fórum dizajnu 2020: Udržateľnosť naprieč generáciami

Trvanie: 10. marec 2020 - 15. marec 2020
Miesto: Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón M3, Nitra, Slovensko


Prezentácia tvorby študentov vysokých škôl v koncepcii Slovenského centra dizajnu

V roku 2020 si pripomíname v oblasti nábytku niekoľko výročí. Okrem okrúhleho jubilea 30 rokov nitrianskeho veľtrhu bilancuje aj svetoznáma nábytkárska spoločnosť Thonet. Michael Thonet pracoval v 19. storočí na pokusoch s technológiou ohýbania dreva do rôznych tvarov horúcou parou naťahovaním na kopyto a pásnicu. Za svoj objav získal patent a začal s manufaktúrnou výrobou, ktorá mu umožňovala lacnú, rýchlu a veľkosériovú výrobu.
Nábytkárske podniky so sériovou výrobou vznikli následne aj na území Slovenska. Jedným z významných výrobcov bol aj nábytkársky podnik Tatra nábytok Pravenec. V roku 2004 získali kurátorky Katarína Hubová a Adriena Pekárová od zaniknutého výrobcu viac ako 300 stoličiek, ako základ našich zbierok a výskumu dejín nábytkového dizajnu na Slovensku. Výrobný program fabriky obsahuje od klasicky ohýbaných stoličiek v duchu thonetovskej tradície aj dizajnérsky nekonvenčné prototypy.
Dnes máme samostatné múzeum dizajnu, jubileá nás inšpirujú k reflexiám, nostalgii, objavovaniu nadčasovosti. Veľtrhy prinášajú novinky, vysoké školy sú zasa prirodzeným prostredím pre experimenty a študenti sú nositeľmi inovácií pre svoje odbory. Experimentovanie, najmä v oblasti dizajnu, buduje na spoločnom dedičstve minulých generácií. V rámci konferencie Udržateľnosť naprieč generáciami sa zamyslíme nad históriou i budúcnosťou, pripomenieme si aj stručné dejiny Národnej ceny za dizajn s dôrazom na domácu tvorbu v oblasti dizajnu nábytku.
Zabývajte sa počas veľtrhu v pavilóne M3, mieste na rozhovory, inšpirácie aj zastavenie!

Zuzana Duchová, kurátorka výstavy
kurátorka Zbierky architektúry a nábytku
Slovenského múzea dizajnu SCD


Konferencia Udržateľnosť naprieč generáciami

Streda 11. marca, 14.00 - 16.00
René Baďura: Dialóg s budúcnosťou
Michala Lipková: Projekt Identita SK
Marián Laššák: Komentár k Národnej cene za dizajn

Partnerské vysoké školy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita vo Zvolene
Technická univerzita v Košiciach
Mendelova univerzita v Brně


Organizátori výstavy
Slovenské centrum dizajnu
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Generálny partner SCD: J&T banka

Mediálny partner: Designum

Partner SCD: Antalis

www.scd.sk

Predošlý článokPredošlý článok    


 

Články Fórum dizajnu 2020