Galéria SATELIT

01. 05. 2021 otvárame galériu dizajnu Satelit a expozíciu 100 rokov dizajnu v podkroví SMD a výstavu NCD20na Kollárovom námestí 10 v Bratislave. Návšteva našich priestorov prebieha podľa platných pandemických opatrení a to s platným negatívnym testom a s prekrytím tváre - respirátor FFP2. Do priestorov galérie Satelit môže vstúpiť max. 12 návštevníkov. Do priestorov stálej expozície SMD je povolený počet max. 10 návštevníkov. Stálu expozíciu vám môžeme sprístupniť už od 28. 04. - 01. 05. 2021 na základe individuálnej mailovej požiadavky zaslanej 24 hodín vopred na smd@smd.sk a to pre nahlásenú skupinu návštevníkov v počte min. 5 osôb a max. 10 osôb.

Tešíme sa na vašu návštevu!

streda - nedeľa 14:00 - 18:00
Vstup voľný.

Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava

 Satelit, Hurbanove kasárne, BratislavaSATELIT - mapka

Galéria dizajnu Satelit je výstavný priestor na prezentáciu všetkých odvetví dizajnu, ale aj kontaktný a vzdelávací bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu tvoria výstavy, ktoré zoznamujú s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia. Priestor dostávajú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty.
Výstavný plán na rok 2020.

 


Satelit, Hurbanove kasárne; foto Adam Šakový


SATELIT je predajné miesto publikácií SCD a časopisu DESIGNUM.
Cenník predávaných publikácií SCD

Workshopy v Satelite
Aktivity pre školy a skupiny

V Satelite a v Slovenskom múzeu dizajnu ponúkame komentované prehliadky a výtvarné workshopy pre základné a stredné školy, škôlky a organizované skupiny.
Satelit je vstupnou bránou aj na výstavu v Slovenskom múzeu dizajnu.

Výstava NCD 2015 v Satelite; foto Adam Šakový

 

Kontakt:
+421 2 381 08 089 (počas otváracích hodín)
+421 918 110 247 (Gabriela Rybáriková – manažérka galérie)
satelit@scd.sk

 
  FB