Iné aktivity

Verejný odpočet činnosti Slovenského centra dizajnu za rok 2020

Verejný odpočet činnosti Slovenského centra dizajnu za rok 2020

Slovenské centrum dizajnu si vás dovoľuje pozvať na prezentáciu Verejného odpočtu hospodárenia a hodnotenia činnosti SCD za rok 2020, ktorý sa konal 31. mája 2021 o 14:00 hod. v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave. Prezentáciu si môžete pozrieť online tu. Viac

Výstavy  a programy – tímová práca (nielen) SCD

Výstavy a programy – tímová práca (nielen) SCD

V januári 2014 som nastúpila v Slovenskom centre dizajnu na Oddelenie projektov, ktoré sa prioritne venovalo výstavám a súťažiam. Kým som po šiestich rokoch, v januári 2020, odchádzala na materskú dovolenku, toto oddelenie viackrát zmenilo nielen názov, ale aj pracovnú náplň, začlenenie v rámci organizácie a vedenie. V roku 2016, keď ho ešte riadila Margita Michlíková... Viac

Trnavské dni dizajnu 2021

Trnavské dni dizajnu 2021

Už po tretíkrát sa na Nádvorí a v prípade nepriaznivého počasia vo vnútorných priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave budú konať Trnavské dni dizajnu. Od 16. do 19. júna 2021 si môžete užiť príjemný deň pod platanmi, vytvoriť si jedinečné doplnky na workshopoch, vypočuť zaujímavé diskusie a podporiť ekologický a slovenský dizajn. Podujatie sa koná v rámci... Viac

INOLAB – priestor pre inovácie v dizajne

INOLAB – priestor pre inovácie v dizajne

Výskumno-vývojové oddelenie INOLAB vzniklo pomerne nedávno – v roku 2019, ako jeden z výstupov cezhraničného európskeho projektu Dizajn a inovácie. Potrebu systematizovať a rozšíriť výskumno-vývojové aktivity Slovenského centra dizajnu, budovať potrebnú infraštruktúru a sledovať stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu u nás a v zahraničí, to všetko sme si uvedomovali... Viac

Vždy jej záležalo na tom, aby vychádzala z faktov. O Ive Mojžišovej s Adrienou Pekárovou

Vždy jej záležalo na tom, aby vychádzala z faktov. O Ive Mojžišovej s Adrienou Pekárovou

Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) patrila dlhé desaťročia k tým témam našej histórie, o ktorých sa mnoho nepísalo. Na jej recepcii sa podpísali dve totality, postupne sa strácali artefakty a dokumenty, časom bledli spomienky, zomierali pamätníci. Ani po roku 1989 sa výskumu ŠUR-ky neujala žiadna inštitúcia a zostávala skôr v záujme jednotlivých... Viac

Noc múzeí a galérií v Slovenskom centre dizajnu

Noc múzeí a galérií v Slovenskom centre dizajnu

Už túto sobotu - 15. mája sa v rámci celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií otvoria brány niekoľkých kultúrnych inštitúcií naprieč Slovenskom a ani Slovenské centrum dizajnu nebude výnimkou. Čo vám ponúkneme? 14:00 – 18:00: Slovenské múzeum dizajnu – 100 rokov dizajnu. Znovu máte možnosť osobne navštíviť dlhodobú výstavu v podkroví Hurbanových kasární, kde... Viac