INOLAB – priestor pre inovácie v dizajne

INOLAB – priestor pre inovácie v dizajne

Výskumno-vývojové oddelenie INOLAB vzniklo pomerne nedávno – v roku 2019, ako jeden z výstupov cezhraničného európskeho projektu Dizajn a inovácie. Potrebu systematizovať a rozšíriť výskumno-vývojové aktivity Slovenského centra dizajnu, budovať potrebnú infraštruktúru a sledovať stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu u nás a v zahraničí, to všetko sme si uvedomovali už dávnejšie. Až zásluhou projektu Dizajn a inovácie sa podarilo zabezpečiť súhru všetkých potrebných faktorov na fungovanie týchto aktivít. Vďaka finančným prostriedkom, partnerstvám a príležitostiam, ktoré projekt priniesol, sme mohli INOLAB od začiatku vytvárať ako širšiu výskumnú platformu, ktorá umožňuje medzinárodný a interdisciplinárny výskum, Slovenské centrum dizajnu prepája s rôznymi inštitúciami a odborníkmi a zároveň ponúka podujatia pre veľmi rôznorodé publikum. Činnosť oddelenia bola už od jeho vzniku zameraná na témy, ktoré v súčasnom dizajne výrazne rezonujú: materiálový výskum a vývoj experimentálnych a inovatívnych materiálov, digitálne technológie, dizajn ako nástroj zmeny či sociálny dizajn. Veľmi dôležitou oblasťou bolo overovanie možností dizajnu a dizajnérov reagovať na problémy, ktoré prinášajú klimatické zmeny, a teda na potrebu vytvárania udržateľnej (šej) každodennosti.

Prečítajte si článok Zdenky Pepelovej v e-designum.