Na ceste do múzea dizajnu

Na ceste do múzea dizajnu

Keď sme aj s Adrienou Pekárovou odchádzali z vedenia Slovenského centra dizajnu (ona v roku 2010 a ja 2015) bolo to aj preto, že sme dosiahli splnenie cieľov, ktoré sme si predsavzali pri našom spoločnom nástupe do SCD v roku 2003. Podarilo sa nám stabilizovať organizáciu a obohatiť ju o nové aktivity. Vo vlastnej galérii sme sa mohli systematicky venovať výstavnej činnosti zameranej na dizajn. Ale najmä – výskum histórie dizajnu významne pozdvihol odbornú úroveň centra a vznikom Slovenského múzea dizajnu sa SCD stalo rešpektovanou kultúrnou inštitúciou.

Prečítajte si viac v článku od Kataríny Hubovej v e-designum.