Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 2. časť

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 2. časť

V prvej časti článku Nenápadná reforma verejnej inštitúcie som začala z môjho pohľadu riaditeľky Slovenského centra dizajnu v období 2016 – 2020 rekapitulovať, čo sa podarilo viac a čo menej realizovať z mojich zámerov na zmeny. Seriál venovaný SCD pri príležitosti jeho 30. výročia pokračuje druhou časťou rozprávania o reformách. Vychádzam znovu z Koncepcie riadenia a rozvoja Slovenského centra dizajnu, ktorú som prezentovala pred výberovou komisiou na Ministerstve kultúry SR  10. 12. 2015, a porovnávam vízie a ciele s realitou.

Prečítajte si celý druhý diel seriálu od Márie Beňačkovej Riškovej v e-designum