Výstavy a programy – tímová práca (nielen) SCD

Výstavy  a programy – tímová práca (nielen) SCD

V januári 2014 som nastúpila v Slovenskom centre dizajnu na Oddelenie projektov, ktoré sa prioritne venovalo výstavám a súťažiam. Kým som po šiestich rokoch, v januári 2020, odchádzala na materskú dovolenku, toto oddelenie viackrát zmenilo nielen názov, ale aj pracovnú náplň, začlenenie v rámci organizácie a vedenie. V roku 2016, keď ho ešte riadila Margita Michlíková, jeho dlhoročná vedúca, bolo premenované na Oddelenie súťaží a výstav. Po jej odchode bolo začlenené do kancelárie riaditeľky SCD a v roku 2019 sa opäť stalo samostatným oddelením s názvom Oddelenie produkcie a programov pre verejnosť pod mojím vedením.

Tieto zmeny samozrejme súviseli i so zmenami v SCD, keď Katarínu Hubovú na poste riaditeľky vystriedala Mária Rišková, s nadväzovaním nových spoluprác, ale najmä s „rozrastaním sa“ organizácie a tým aj množstva a diverzity jej aktivít.

Hoci  článok vznikol pri príležitosti 30. výročia SCD, rada by som ho  využila na ohliadnutie sa za tým, čo poznám z vlastných skúseností – na to, čo sa za posledných šesť rokov v oblasti výstav a sprievodných programov podarilo,  a čo zostalo v rovine nenaplnených plánov alebo (asi až utopických) prianí. 

Prečítajte si článok Helenky Cibulkovej v e-designum.