Vždy jej záležalo na tom, aby vychádzala z faktov. O Ive Mojžišovej s Adrienou Pekárovou

Vždy jej záležalo na tom, aby vychádzala z faktov. O Ive Mojžišovej s Adrienou Pekárovou

Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) patrila dlhé desaťročia k tým témam našej histórie, o ktorých sa mnoho nepísalo. Na jej recepcii sa podpísali dve totality, postupne sa strácali artefakty a dokumenty, časom bledli spomienky, zomierali pamätníci. Ani po roku 1989 sa výskumu ŠUR-ky neujala žiadna inštitúcia a zostávala skôr v záujme jednotlivých bádateľov. Medzi nimi vynikala Iva Mojžišová (1939 – 2014), pre ktorú sa bratislavská škola stala celoživotnou témou. Od konca šesťdesiatych rokov systematicky zhromažďovala dokumenty, oslovovala bývalých pedagógov a žiakov a hneď, ako to bolo možné, začala publikovať články doma i v zahraničí. Publikácia, ktorá by na základe dôsledného výskumu predstavila odbornej aj širokej verejnosti túto jedinečnú školu v celej jej komplexnosti, čakala na svoje vydanie až do roku 2013. V roku 2010 v časopise Slovenského centra dizajnu Designum začala od Ivy Mojžišovej vychádzať séria článkov o ŠUR-ke, ktorá sa stala základom pre knihu Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1939. Od prvého článku v Designum-e až po vydanie ju ako zodpovedná redaktorka sprevádzala Adriena Pekárová, v tom čase zástupkyňa riaditeľky Slovenského centra dizajnu pre výskumnú, výstavnú a publikačnú činnosť.

Prečítajte si rozhovor s Adrienou Pekárovou o Ive Mojžišovej od Kláry Prešnajderovej v e-designum.