Špecializovaná knižnica

Leto 2021 v Knižnici dizajnu!

Milí návštevníci, Knižnica Slovenského centra dizajnu bude ZATVORENÁ od 5. 7. do 16. 7. 2021.

Od 19. 7. do 31. 8. 2021 budú prázdninové výpožičné hodiny:

P: 12:00 - 16:00 hod.
U: 12:00 - 16:00 hod.
S: 12:00 - 16:00 hod.
Š: 12:00 - 16:00 hod.
P:  zatvorené

Od 2. 9. 2021 bude knižnica SCD opäť otvorená ako počas školského roka. 

Knižnicu nájdete na Jakubovom námestí 12, 3. poschodie. 

Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo nám. 12

P.O.BOX 131

814 99 Bratislava

Vaša knihovníčka Dagmar Hudecová +421 918 110 251

Otázky: kniznica@scd.sk

 

 


Knižnica je predajné miesto publikácií SCD a časopisu DESIGNUM:
cenník predávaných publikácií SCD

 

Kontakt na knihovníčku
Dagmar Hudecová
+421 2 204 77 313
+421 918 110 251 
kniznica@scd.sk
orientačná mapka - odkaz na Google maps

 

Knižnica Slovenského centra dizajnu bola založená v roku 1991. Poskytuje priestor nielen pre požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, ale aj pre štúdium v študovni knižnice, ktorá disponuje počítačmi pripojenými na internet a 54 časopismi v rôznych jazykoch.

Knižnica Slovenského centra dizajnu - obrázok 2

 

Do študovne časopisov knižnice Slovenského centra dizajnu poskytla bezodplatne regály knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave . Dizajnérske časopisy tak získali nové, funkčné a  kvalitné schránky. Do regálov sa zmestí 60 titulov časopisov, na prednej strane regálu je vystavené aktuálne číslo časopisu a vo vnútri sa dajú archivovať 3 až 4 ročníky titulu časopisu. 

  

 

Profil knižnice

 • dizajn
 • dejiny umenia
 • remeslo
 • architektúra

Zloženie knižničného fondu
Knižničný fond obsahuje nasledujúce typy dokumentov:

 • periodiká - 94 domácich i zahraničných titulov
 • CD
 • databázy na CD
 • encyklopédie
 • monografie
 • obrazové publikácie
 • príručky
 • prehľady
 • slovníky
 • tabuľky
 • učebnice
 • katalógy výstav
 • informačné spravodaje
 • firemné adresáre
 • cédečká

Kategórie používateľov knižnice

 • zamestnanci SCD
 • vedeckí pracovníci
 • dizajnéri
 • študenti technických, umeleckých, filozofických a ekonomických VŠ
 • študenti stredných odborných škôl
 • iní

Od roku 2018 má Knižnica svoje vlastné logo, vďaka nemu ju môžeme lepšie prezentovať a uvádzať v materiáloch.

Logo Knižnice SCD 

 

ikonka PDF knižničný a výpožičný poriadok Knižnice SCD a cenník služieb a poplatkov (PDF, 204 kB)