Kontakty

Mgr. Zdenka PEPELOVÁ, PhD.
Projektová manažérka
zdenka.pepelova@scd.sk
0918 731 450


Spoločný sekretariát
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33
sk-at@land.gov.sk
www.sk-at.eu

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko