Michal Moravčík

„Reagujem tu na problematiku „vnútorného nepriateľa“. Stôl rozdeľuje priestor: na jednej strane je samozrejme vypočúvajúci a na druhej strane ten, ktorý má byť nepriateľom. Má vyjadrovať myšlienku, že je tu niekto „za“ a niekto, kto je „proti”. Inštaláciu vypočúvacieho stolíka a dvoch stoličiek je potrebné brať ako informáciu, spoločenskú rovnicu s odkazmi, ktorá stále funguje. Chcel som povedať napríklad aj to, že vo svete funguje istý princíp, či už je to v komunizme alebo v otvorenej spoločnosti: ŠTB alebo SIS, a že spoločnosť si vždy nájde tému, ktorou sa dá manipulovať. Aktuálnou je téma hrozby terorizmu. Hocikto môže byť prehlásený za teroristu. Jedným z odkazov „stolíka“ je, že stačí, aby vás označili za anti– a už sa toho nezbavíte. (...) Rozdelenie na dva či viac nevraživých táborov je z môjho pohľadu generačným problémom, a klasickým postsocialistickým syndrómom.“
(Z rozhovoru Ivany Moncoľovej s Michalom Moravčíkom v časopise Umělec 2/2004

Michal Moravčík (1974 – 2016), výtvarník-sochár, pedagóg, aktivista, ktorý tvoril v Bratislave. Vytvoril svojou tvorbou, pedagogickým a spoločenským pôsobením výraznú stopu v umení Strednej Európy. Jeho diela odkazovali na politické súvislosti, upozorňoval na riziko nedemokratických systémov a na deštruktívny vplyv moci. Jeho intelektuálny rozhľad a nekompromisnosť v tvorbe ovplyvnila a inšpirovala mnohých v jeho generácii i mladších kolegov.

Viac o tvorbe Michala Moravčíka: https://www.moravcik.sittcomm.sk/portfolio.html