Novoročné pozdravy od prezidentov

Novoročné pozdravy od prezidentov

V roku 2019 obohatíme zbierky Slovenského múzea dizajnu aj o zatiaľ neúplnú kolekciu novoročných pozdravov prezidentov Slovenskej republiky. Základ kolekcie prezidentských péefiek tvorí archív Pavla Rozložníka, sú v ňom novoročenky vytvorené v štúdiu IQ Design Studio, ktoré v minulosti spolupracovalo s prezidentskou kanceláriou. Kolekciu dopĺňa digitalizovaný materiál z archívu kancelárie od deväťdesiatych rokov až po aktuálny posledný pozdrav.

V zbierkach múzea sa už nachádzajú desiatky PF-iek od slovenských autorov, dizajnérov i výtvarníkov, no iniciatíva zozbierať tento špecifický reprezentatívny žáner prezidentov vyšla od nedávno zosnulého Pavla Rozložníka, ktorého nápad realizovala spolupracovníčka SCD Zuzana Duchová. Pre Vianocami zorganizovala pop-up výstavu s názvom „PF 2019 želajú Michal Kováč, Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a Andrej Kiska“ v Salóniku na Hlavnej stanici v Bratislave. Podľa slov Duchovej: „Novoročné pozdravy, péefky, sú dizajnérskym zadaním v rámci pomerne pevnej historickej kontinuity. Aj keď v súčasnej dobe sú hlavne v korporátnom svete prípustné rôzne experimenty, elektronické verzie a pod., k záveru kalendárneho roka patrí priateľské oslovovanie kolegov, partnerov, príbuzných prostredníctvom papierových pohľadníc, ktoré vyjadrujú identitu organizácie či osobnosť odosielajúceho. Prezidentská kancelária sa drží konzervatívnych pravidiel. Medzi motívmi PF pozdravov sa striedajú reprodukcie diel klasikov, fotografie zasneženej krajiny, predovšetkým prezidentského paláca. Rok 2019 je piaty a zároveň posledný šťastný nový, ktorý občanom a ďalším kontaktom v adresári želá v tomto funkčnom období Andrej Kiska. Motívy pozdravov zostali v tradícii predchodcov, zmenou prešiel dizajn, ktorý je tvorený podľa profesionálneho dizajn manuálu. Prezident SR Andrej Kiska používa na svoje tlačoviny špeciálne nadizajnované písmo President Sans, ktorého autorom je Marek Chmiel. Oficiálnym doplnkovým písmom je Cambria.“

Do Nového roku vám želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov spolu s prezidentmi Slovenskej republiky!