Workshop s poľským grafickým dizajnérom Lechom Majewskim

Workshop s poľským grafickým dizajnérom Lechom Majewskim

Termín: 21. január 2020, 17:00
Miesto: Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, študovňa Ivy Mojžišovej, 2. poschodie., Bratislava, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave Vás srdečne pozývajú na prednášku a workshop významného poľského grafického dizajnéra Lecha Majewskeho na tému plagát. Akcia je určená tak pre odborníkov, ako aj pre študentov a širokú verejnosť. Je sprievodným podujatím k výstave, ktorej vernisáž bude 22. januára 2020 o 18:00 v Poľskom inštitúte v Bratislave.

Na prednášku je kapacita obmedzená na 40 miest a na workshop 15 miest.

Prosíme vás o registráciu vopred na adrese programy@scd.sk.

Hlava v obraze. Lech Majewski. Plagáty

Profesor Lech Majewski sa špecializuje na redakčný a reklamný grafický dizajn, no jeho meno sa spája predovšetkým s plagátovou tvorbou. Jeden z jeho plagátov navrhnutý pre 16. Medzinárodné stretnutie džezových spevákov bol vybratý medzi 100 najdôležitejších plagátov z Európy a Spojených štátov za roky 1945 – 1990. Jeho plagáty nájdu ľudia vystavené po celom svete. Je držiteľom mnohých medzinárodných ocenení a autorom grafických návrhov kníh v Poľsku a Nemecku. Mnohé z kníh, pre ktoré pripravil grafický návrh, vyhrali súťaž o najlepší dizajn roka.

L. Majewski absolvoval varšavskú Akadémiu umení, magisterský titul obhájil v ateliéri profesora Henryka Tomaszewského. Vedie vlastné grafické štúdio, vyučuje na Katedre grafiky Akadémie umení vo Varšave a prednáša na mnohých ďalších medzinárodných umeleckých školách. Je tiež riaditeľom Medzinárodného bienále plagátu vo Varšave. Lech Majewski je doktorom honoris causa Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a laureátom ceny Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity. V roku 2018 získal na Trienále plagátu v Trnave cenu Master's Eye Award ako medzinárodne uznávaná osobnosť grafického dizajnu. Cena bola spojená s jeho výstavou plagátov. Má všestranné umelecké nadanie – skladá hudbu a hrá tiež na gitare.

Ako sám hovorí, „pri vykonávaní môjho povolania grafika a pri práci so študentmi je pre mňa najdôležitejšia jedna vec – vytvoriť si vlastný vizuálny jazyk, pretože pomocou neho si my ako umelci vytvárame náš vlastný spôsob komunikácie. A tým sa odlišujeme od ostatných. Som presvedčený, že aj v súčasnosti majú pre umelca veľký význam tri veci – hlava (vnímanie, myšlienky, vedomosti a kultúra), srdce (emócie, cítenie, kým sme a odkiaľ pochádzame) a ruka (profesionálne schopnosti, zručnosti, technika). Absencia jedného z týchto prvkov má za následok to, že umelec je doslova zmrzačený neprítomnosťou tvorivej identity a stáva sa obyčajným klišé.

Akadémiu výtvarných umení vo Varšave som absolvoval u profesora Henryka Tomaszewského, vynikajúceho grafika a autora plagátov. A teraz práve ja pokračujem v jeho práci na Akadémii, teda škole s obrovskou tradíciou – veď jej počiatky siahajú do osemnásteho storočia, pričom svoj názov nezmenila od roku 1904. Založenie Múzea plagátu vo Varšave a Medzinárodného bienále plagátu – z iniciatívy akadémie – ktorého som už dvadsať rokov riaditeľom, má veľký význam nielen pre akadémiu, ale aj pre celý svet grafiky.“

Lech Majewski je grafický dizajnér, ktorý v tejto profesii pracuje už dlhé roky. Aj keď sa koncepcia a myšlienka jeho práce nezmenili, pracovné prostriedky už áno. Začal totiž tvoriť v čase, keď ešte neboli počítače – každé dielo muselo byť ručne maľované, nakreslené a pripravené do tlače. A dnes aj keď sú počítače skvelým nástrojom a môžu umelcovi pomôcť, nemôžu nahradiť hlavu ani ruku. Svoj grafický štýl sa rozhodol ešte hlbšie definovať – a to aj napriek technológii. Počítače sú v jeho práci nápomocné, no podľa jeho mienky musia zostať neviditeľné.