O projekte Rok dizajnu

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD). Výrazným podnetom k idei Roku slovenského dizajnu bola dizajnérka a prorektorka VŠVU, Sylvia Jokelová. Myšlienka Roka slovenského dizajnu sa opiera o okrúhle výročia. Medziiným sú to 30. výročie založenia Slovenského centra dizajnu v Bratislave, 90 rokov od kolaudácie prvej budovy Školy umeleckých remesiel na Vazovovej ulici v Bratislave a tiež okrúhle výročia osobností, ktoré významne ovplyvňovali a usmerňovali vývin slovenského dizajnu na Slovensku (Ján Čalovka, Igor Didov a iní). RSKD vnímame ako príležitosť pre lepšie a adresnejšie prepojenie jednotlivých inštitúcií, významných osobností a aktérov pôsobiacich v oblasti dizajnu, na realizáciu významných projektov, ako aj otestovanie ohlasu na predmetné aktivity v širokej verejnosti. 

Počas celého roka bude Slovenské centrum dizajnu realizovať výstavné, prednáškové a prezentačné aktivity v exponovanej a atraktívnej podobe fyzickou aj online formou. 

Cieľom projektu Rok slovenského dizajnu je predstaviť slovenský dizajn ako hodnotnú a atraktívnu súčasť našej kultúry a identity. 

Za mnohé plánované aktivity spomenieme aktuálne pripravovanú publikáciu o Škole umeleckých remesiel, filmové dokumenty o slovenskom dizajne, výstavy a online prezentácie slovenského dizajnu v Izraeli, Taliansku, Holandsku a Francúzsku, online talk fenoméne Nová Bratislava v súvislosti s fenoménom Nový Frankfurt vo Frankfurte, medzinárodnú konferenciu o dizajne, ktorou SCD plánuje začať pravidelnú medzinárodnú reflexiu dizajnu na Slovensku, ako aj cyklus podujatí venovaných slovenskému dizajnu vrátane 18. ročníka súťaže Národná cena za dizajn (produktový dizajn). 

„Pre nás v Slovenskom centre dizajnu je každý rok rokom slovenského dizajnu. Rok 2021 však vnímame ako príležitosť pre lepšie a adresnejšie prepojenie jednotlivých inštitúcií a aktérov pôsobiacich v oblasti dizajnu, zároveň chceme využiť potenciál tejto spolupráce pre realizáciu dôležitých domácich a zahraničných projektov. Naďalej budeme klásť dôraz na prezentáciu slovenského dizajnu v medzinárodnom kontexte a z toho vyplývajúcu spoluprácu na úrovní inštitúcií, výrobcov, štúdií a dizajnérov. Chceme, aby široká verejnosť pochopila význam dizajnu ako dôležitej súčasti kultúrnej výbavy Slovenska. Našou základnou ambíciou je, aby bolo slovenský dizajn čo najviac vidieť a počuť, a to aj po roku 2021,“ uviedol riaditeľ Maroš Schmidt.

Poznáme logo Roku slovenského dizajnu 2021!

Koncom roka 2020 SCD vyhlásilo neanonymnú súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021, určenú pre profesionálnych grafických dizajnérov. Do súťaže bolo prihlásených 29 návrhov od 24 autorov a autorských kolektívov. Autorom víťazného loga, ktoré bude používané nielen na označenie podujatí SCD, ale aj spolupracujúcich subjektov, je grafický dizajnér Matej Vojtuš. 

Tlačová správa: Rok slovenského dizajnu je aj rokom nášho dizajnu v zahraničí

Tlačová správa: Poznáme autora a logo Roku slovenského dizajnu!

Tlačovú správu Slovenské centrum dizajnu oslavuje 30 rokov si môžete stiahnuť tu.