Fórum dizajnu

Myšlienka organizovať pravidelné prehliadky nábytkovej tvorby slovenských dizajnérov a škôl vznikla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, konkrétne v rámci VRC (Výskumno-realizačného centra ). Koncept výstavy pripravil  Ivan Čobej, Katarína Hubová a neskôr Adriena Pekárová, ktorá prispela hlavne ideou vydávať tlačené materiály k výstave. K dvadsať ročnému úspechu výstavy prispela aj osobná podpora bývalého riaditeľa  Agrokomplex Nitra Ladislava Švihela,  dlhoročného  bývalého riaditeľa  veľtrhu Nábytok a bývanie a  Ing. Jozefa Jenisa  a tiež Ing. Jarmily Lukáčovej. Po odchode Ivana Čobeja  a Katarína Hubovej z VŠVU  prešlo  Fórum dizajnu do Slovenského centra dizajnu (SCD, 2005), ktoré sa stalo hlavným organizátorom výstavy .
Fórum dizajnu – ako naznačuje názov výstavy, malo byť a aj bolo platformou pre mladých začínajúcich dizajnérov, budúcich dizajnérov a najlepšie značky  ktoré vyrábali kvalitný nábytok a interiérové doplnky. V rámci SCD sa koncepcia výstavy výrazne nemenila – hlavní aktéri zostali, ale výstavy sa tematicky zamerali na jednotlivé druhy interiérových doplnkov. Ďalším prínosom bolo udeľovanie  novej ceny veľtrhu – Cena Fóra dizajnu. Jej hlavným cieľom bolo ich držiteľov motivovať k ďalšej tvorbe, aby ju mohli vystaviť v galérii dizajnu SCD Satelit.

Cenou pre víťaza - laureáta ceny Fóra dizajnu je možnosť usporiadania samostatnej výstavy v nasledujúcom roku v galérii SCD Satelit.

Laureáti ceny Fóra dizajnu / téma výstavy v Nitre
2007  Jozef  Gašparík / prehliadka výberovej kolekcie nábytku slovenských dizajnérov z rokov 2005 – 2007 
2008  Cyprián Koreň / Zážitok zo stolovania
2009  ŠÚV / Odd. propagačné výtvarníctvo / Svetlo proti tme
2010  Ondrej a Peter Eliáš / Textil a dezén v interiéri
2011  Juraj Výboh / Recyklované bývanie 
2012  Michal Hanula / Návrat k drevu
2013  Dušan Voštenák / Harmónia a kontrast 
2014  ŠÚV/odd. kamenosochárstva a odd. Tvarovanie dizajnu dreva / Vonku ako doma
2015  Richard Seneši / Staré a nové podoby dreva
2016  Ivan Čobej / Nové vzťahy

2017 retrospektívna výstava - cena Fóra dizajnu nebola udelená

Kurátorky výstavy
Katarína Hubová, Adriena Pekárová