Porota 2021

Sylvia Jokelová - členka poroty NCD 2021 Viera Kleinová - členka poroty NCD 2021 Curro Claret - člen poroty NCD 2021
Sylvia Jokelová
dizajnérka, prorektorka
Slovensko

Viera Kleinová
dizajnérka, kurátorka
Slovensko

Curro Claret
dizajnér, kurátor
Španielsko
     
Michail Stefanowski - člen poroty NCD 2021 Adam Stech - člen poroty NCD 2021  
Michail Stefanowski
dizajnér, profesor
Poľsko
Adam Štěch
dizajnér, novinár, kurátor
Česko