Publikácie na predaj

Slovenské centrum dizajnu (SCD) je odbornou inštitúciou pre systematickú podporu dizajnu na Slovensku. Túto podporu napĺňa aj svojimi edičnými aktivitami - vydávaním časopisu Designum a vydávaním publikácií o dizajne a tiež poskytovaním služieb špecializovanej knižnice  SCD zameranej na dizajn.

 

Publikácie vydané SCD - na predaj

Cena

K dejinám dizajnu na Slovensku  K dejinám dizajnu na Slovensku

8,80 €

Ľ. Longauer: O sebe a o svojej práci

4,95 €

Z. Kolesár: Nové kapitoly z dejín dizajnu

9,00 €

Dizajn na Slovensku 1990 – 2005 K. Hubová a kolektív: Dizajn na Slovensku 1990-2005

4,95 €

Katalóg k výstave Nebáť sa moderny! Katalóg k výstave Nebáť sa moderny!

12 €Poznámka: Uvedené ceny kníh sú platné len pre predaj kníh v priestoroch SCD

 

Ponúkané publikácie si môžete zakúpiť osobne:

na predajných miestach v priestoroch SCD  

na ďalších predajných miestach


alebo aj objednať:

  • telefonicky na marketingu SCD na čísle +421 2 204 77 318
  • zaslaním zoznamu požadovaných titulov na mailovú adresu marketing@scd.sk , alebo na poštovú adresu Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, P.O.BOX 131, 814 99 Bratislava

Na základe prijatej objednávky vám pošleme pokyny na úhradu konečnej sumy, ku ktorej sa priráta paušálna suma 1,50 eur za balné a poštovné. Objednané publikácie posielame až po uhradení celkovej sumy a jej pripísaní na náš bankový účet (predaj nerealizujeme formou dobierky).

Pokiaľ kniha vydaná SCD nie je uvedená vo vyššie uvedenom zozname kníh na predaj, tak je vypredaná a môžete si ju zapožičať v našej špecializovanej knižnici.


Kontakt

+ 421 2 204 77 318 - marketing
marketing@scd.sk