Slovenské centrum dizajnu má nové vedenie a čaká ho výnimočný rok

 

Slovenské centrum dizajnu má nové vedenie a čaká ho výnimočný rok

SCD má od januára nové vedenie. Po Márii Riškovej, ktorá inštitúciu viedla päť rokov, je poverený riadením Maroš Schmidt, doterajší vedúci Slovenského múzea dizajnu, Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB a zástupca riaditeľky SCD pre odborné záležitosti.

Maroš Schmidt vstupuje do novej pozície zároveň s Rokom slovenského dizajnu 2021, ktorý na podnet Slovenského centra dizajnu vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Jeho hlavným cieľom je prostredníctvom rôznych aktivít zviditeľniť slovenských dizajnérov a výrobcov v rámci Slovenska, ako aj v zahraničí. 

Viac informácií si môžete prečítať aj v tlačovej správe

SCD má od januára nové vedenie.

Úvodný príhovor na otvorení prvej expozície dejín slovenského dizajnu – 100 rokov dizajnu – Slovensko 1918 – 2028 v Slovenskom múzeu dizajnu SCD v Hurbanových kasárňach (2018), zľava: Ľubomír Longauer, Mária Rišková, Maroš Schmidt. Foto: Adam Šakový