Verejný odpočet činnosti Slovenského centra dizajnu za rok 2020

 

Termín: 31. máj 2021, 14:00

Slovenské centrum dizajnu si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu Verejného odpočtu hospodárenia a hodnotenia činnosti SCD za rok 2020.

Termín: 31. mája 2021 o 14:00 hod.

Miesto: Galéria dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Vstup voľný.