Slovenské múzeum dizajnu

Otváracie hodiny
Streda - Nedeľa od 14.00 do 18.00
Vstup voľný.

Sídlo
Slovenské múzeum dizajnu
Hurbanové kasárne,
Kollárovo nám. 10 ,
Bratislava

Výstavné priestory v podkroví SMD

 

Satelit, Hurbanove kasárne, BratislavaSlovenské múzeum dizajnu, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu 31. 12. 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia. 
Od 18. augusta 2014 je Slovenské múzeum dizajnu zapísané v Registri múzeí a galérií SR.
Slovenské múzeum dizajnu sa špecializuje na zbieranie, prezentáciu a výskum všetkých foriem dizajnu (grafický dizajn so záberom na všetky jeho druhy – typografia a tvorba písma, informačný a propagačný dizajn, obalový dizajn, atď.; priemyselný dizajn s komplexným záberom na dizajn nábytku a interiérových doplnkov, prístrojov, strojov, dopravných prostriedkov, odevný a textilný dizajn, atď.; multimediálny dizajn) a vybraných oblastí úžitkového umenia, architektúry a súvisiacich disciplín, vrátane prienikov s voľnou výtvarnou tvorbou (úžitkové umenie – keramika, sklo), architektonický dizajn (dizajn interiéru, stavebný dizajn, výstavnícky dizajn, dizajn architektonických prvkov, atď.), multimediálny dizajn (digitálne hry, demoscéna, videomapping, inštalácie atď.), fotografia, voľné umenie a nové médiá súvisiace s hlavnými fondmi múzea.

Od začiatku existencie múzea sa tím spolupracovníkov snaží zabezpečiť všetky úlohy, ktoré má múzeum plniť podľa medzinárodných štandardov, aby sa zaradilo medzi relevantných partnerov podobne orientovaných múzeí vo svete a reprezentatívne inštitúcie v domácom prostredí. Okrem základných zbierkotvorných, výskumných a publikačných aktivít zameraných na zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva a vytváranie kultúrnej identity, sú to aj úlohy prezentácie zbierok súčasnému publiku a vzdelávanie všetkých typov verejnosti.

 

Kontakty:
vedúca oddelenia,
kurátorka a kustódka zbierok Mgr. Silvia KRUŽLIAKOVÁ
tel.: +421 918 991 237, e-mail: silvia.kruzliakova@scd.sk
kurátorka a kustódka zbierok Mgr. Zuzana ŠIDLÍKOVÁ, PhD.
tel.: +421 907 549 510, e-mail: zuzana.sidlikova@scd.sk 
kurátorka a kustódka zbierok– správkyňa depozitárov Mgr. Gabriela ONDRIŠÁKOVÁ,
tel.: +421 905 671 284, e-mail: gabriela.ondrisakova@scd.sk

 

Partneri galérie Podkrovie SMD
Goethe institut Bratislava,  J&T Banka,  OMS PromoLand SFU Tatramat Zlatý Bažant,  Antalis

Hlavný mediálny partner
Designum

Mediálni partneri:
Denník N,  inSpire, Rádio_FMVeterán

 

  FB event

Slovenské múzeum dizajnu (15.9.2014) spustilo svoju facebookovú stránku: https://www.facebook.com/muzeumdizajnu   Facebook