Vyhlásenie 17. ročníka súťaže Národná cena za dizajn

Národná cena za dizajn je prestížnou prehliadkou slovenského dizajnu. V párnych rokoch prezentuje a oceňuje to najlepšie z komunikačného dizajnu a v nepárnych rokoch z produktového dizajnu, vždy za predchádzajúce dva roky. Aktuálny ročník je venovaný práve komunikačnému dizajnu, ktorý vznikol na Slovensku alebo v spolupráci so slovenskými dizajnérmi v rokoch 2018 –...

Celý článok

Vyhlásenie 17. ročníka súťaže Národná cena za dizajn

Kultúra v karanténe

Trvanie: 15. máj 2020 - 2. september 2020
Slovenské centrum dizajnu vníma kreatívny priemysel ako veľkú rodinu, ktorej súčasťami sú aj divadlo, film a hudba. Práve tieto oblasti sú v súčasnosti výrazne postihnuté dôsledkami pandémie a zaslúžia si našu pozornosť, podporu a poďakovanie za to, že do našich životov prinášajú katarziu, vnútornú slobodu a povznesenie ducha. Vo výkladoch galérie Satelit...

Celý článok

Kultúra v karanténe

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Uzávierka: 15. jún 2020
Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa utečencov (20. jún 2020) otvorenú výzvu na návrh plagátov Odborná porota vyberie troch víťazov/víťazky, ktorí/ktoré si odnesú podľa umiestnenia nasledujúce ceny: 1. miesto 300 eur, 2. miesto 200 eur a 3. miesto 100 eur. Posledný termín na zaslanie prác je 15. júna 2020. Prihlásiť plagát: ...

Celý článok

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Informácia o časopise Designum 1/2020

Vážení priatelia, milé čitateľky a čitatelia časopisu Designum pripravili sme prvé tohtoročné číslo. Jeho obsahom je rôznorodá paleta prezentácií, reflexií, praktických a teoretických náhľadov na oblasť dizajnu a jeho príbuzných disciplín. Obsah + obálka V mimoriadnej situácii spôsobenej COVID-19 sme sa...

Celý článok

Informácia o časopise Designum 1/2020

Softvér H.U.R.B.A.N. selector

Softvér H.U.R.B.A.N. selector rozširuje možnosti dizajnéra v digitálnom navrhovaní, bádaní a experimentovaní s novými 3D tvarmi. Je dizajnérskou platformou na testovanie geometrických algoritmov. Umožňuje dynamicky meniť parametre operácií, ktoré ovplyvňujú zrod nového hybridného 3D objektu. Funguje na princípe tvarového prelínania digitálnych 3D objektov a výberu...

Celý článok

Softvér H.U.R.B.A.N. selector

Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba

Jaroslav Taraba (18. januára 1932 v Leopoldove – 30. apríla 2020 v Lednických Rovniach) „Mnohostrannosť materiálu skla, jeho tvárnosť, výrazný lesk, váha, farba, sú základom tvorby každého objektu. Každý ručne vyrábaný výrobok je tak trochu originálom a stáva sa objektom očakávania. Myslím si, že iba preto je možné ,dotýkať saʻ pri tvorbe toho istého druhu,...

Celý článok

Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba