Pozrite sa na možnosti práce s logom Roku slovenského dizajnu 2021

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD).  Koncom roka 2020 SCD vyhlásilo neanonymnú súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021, určenú pre profesionálnych grafických dizajnérov. Do súťaže bolo prihlásených 29 návrhov od 24 autorov a autorských kolektívov...

Celý článok

Pozrite sa na možnosti práce s logom Roku slovenského dizajnu 2021

Mimoriadna výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady fondu na podporu umenia

Ministerka kultúry SR Natália Milanová vyhlasuje mimoriadnu výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra SR, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie...

Celý článok

Mimoriadna výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady fondu na podporu umenia

Slovenské centrum dizajnu oslavuje 30 rokov

Slovenské centrum dizajnu oslavuje v tomto roku 30. výročie svojej existencie. Oslavy budú prebiehať celoročne, a to formou rôznych domácich aj zahraničných prezentačných a publikačných aktivít realizovaných pod hlavičkou Roku slovenského dizajnu. SCD vzniklo v roku 1991 ako inštitúcia, ktorej cieľom bolo zhromažďovať informácie o slovenskom dizajne, podporovať...

Celý článok

Slovenské centrum dizajnu oslavuje 30 rokov

Súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021

Dizajnéri a dizajnérky.  Už len do 5. 2. 2021 je možnosť prihlásiť do súťaže návrh príležitostného loga Rok slovenského dizajnu 2021. Vzhľadom k aktuálnej situácií je možné poslať návrh aj emailom na sekretariat@scd.sk.  Súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021 / The Year of Slovak Design...

Celý článok

Súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie - 1. časť

Mária Beňačková Rišková

Na úvod to najdôležitejšie. Všetko najlepšie, Slovenské centrum dizajnu, k tvojim 30. narodeninám! 1. január je na oslavovanie výročia inštitúcie problematický dátum, oslava počas pandémie takmer nerealizovateľný projekt. Celoročná „oslava“ významného dátumu v histórii SCD formou rôznych prezentačných aktivít, navyše spojená s Rokom slovenského dizajnu, preto bude...

Celý článok

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie - 1. časť

Slovenské centrum dizajnu má nové vedenie a čaká ho výnimočný rok

SCD má od januára nové vedenie. Po Márii Riškovej, ktorá inštitúciu viedla päť rokov, je poverený riadením Maroš Schmidt, doterajší vedúci Slovenského múzea dizajnu, Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB a zástupca riaditeľky SCD pre odborné záležitosti. Maroš Schmidt vstupuje do novej pozície zároveň s Rokom slovenského dizajnu 2021, ktorý na...

Celý článok

Slovenské centrum dizajnu má nové vedenie a čaká ho výnimočný rok