Súťaže

Súťaž na vytvorenie vizuálnej identity Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Súťaž na vytvorenie vizuálnej identity Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vyhlasuje súťaž na vytvorenie vizuálnej identity. Úrad je novovznikajúcou nezávislou inštitúciou bez predchádzajúcej identity. Ideová neanonymná verejná súťaž návrhov je zameraná na predloženie návrhu konceptu a realizácie vizuálnej identity Úradu a jednotlivých prvkov vrátane následnej realizácie zahrňujúcej... Viac

Architektonická Rada Európy (ACE) hľadá svoju novú vizuálnu identitu

Architektonická Rada Európy (ACE) hľadá svoju novú vizuálnu identitu

Je tu skvelá príležitosť pre všetkých dizajnérov. Architektonická Rada Európy (ACE) pripravuje novú stratégiu na roky 2021 - 2025 a hľadá talenty, ktoré by jej pomohli vytvoriť novú vizuálnu identitu. Európa sa môže pochváliť bohatou zmesou rôznych ľudí, kultúr, architektúry, tradiícií a inovácií. Toto všetko by mala zohľadňovať nová stratégia a tiež vizuálna identita... Viac

Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy

Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásil výzvu na zabezpečenie grafických služieb v predpokladanom rozsahu 1 000 hodín. Grafické služby zahŕňajú prípravu podkladov na tlač, grafické spracovanie dát do grafov, prípravu a grafickú úpravu textov, prípravu výstavných panelov architektonických návrhov, grafické... Viac

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NOVÉ LOGO BKIS

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NOVÉ LOGO BKIS

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) bude mať nové logo. V spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vybrala táto mestská kultúrna organizácia víťaza súťaže o nové logo BKIS. Autorom víťazného návrhu je grafická dizajnérka Zuzana Lehocká. Novým logom má BKIS ambíciu dostať sa do lepšieho povedomia širšej verejnosti a jasnejšie komunikovať a propagovať... Viac

Prípravné trhové konzultácie k vývoju a servisu novej webstránky SCD

Prípravné trhové konzultácie k vývoju a servisu novej webstránky SCD

Slovenské centrum dizajnu v rámci prípravnej fázy procesu verejného obstarávania k zákazke „Vývoj a servis novej web stránky SCD.sk“ realizovalo prípravné trhové konzultácie (PTK). Na online stretnutiach PTK uskutočnených v termíne 15.-16.10.2020 sa zúčastnení záujemcovia oboznámili s predstavou predbežnej špecifikácie nového webu a s doteraz realizovanými prípravnými... Viac

Súťaž o nové logo BKIS

Súťaž o nové logo BKIS

Slovenské centrum dizajnu je odborným garantom súťaže na vizuálnu identitu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Verejná neanonymná súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov a grafické štúdiá. Cieľom súťaže je vytvoriť nový vizuálny štýl Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktorý sa stane základom pre... Viac