Súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021

Súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021

Dizajnéri a dizajnérky. 

Už len do 5. 2. 2021 je možnosť prihlásiť do súťaže návrh príležitostného loga Rok slovenského dizajnu 2021. Vzhľadom k aktuálnej situácií je možné poslať návrh aj emailom na sekretariat@scd.sk

Súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021 / The Year of Slovak Design 2021 je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky. Cieľom súťaže je návrh príležitostného loga Rok slovenského dizajnu 2021 / The Year of Slovak Design 2021 v dvoch jazykových verziách (slovenský a anglický jazyk) a v jednej skrátenej verzii loga „RSKD 2021“

Na podnet Slovenského centra dizajnu vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rok 2021 za Rok slovenského dizajnu. Jeho hlavným cieľom je zviditeľniť slovenských dizajnérov a výrobcov v rámci Slovenska, ako aj v zahraničí. Myšlienka Roka slovenského dizajnu 2021 (RSKD 2021) sa opiera o okrúhle výročia, jedným z nich je 30. výročie založenia Slovenského centra dizajnu v Bratislave, a tiež osobností, ktoré významne ovplyvňovali a usmerňovali vývin slovenského dizajnu na Slovensku (Ján Čalovka, Igor Didov a iní). 

Logo bude používané na označenie podujatí, ktoré sa budú konať v rámci Roku slovenského dizajnu 2021, a ktorých organizátorom bude Slovenské centrum dizajnu alebo iné spolupracujúce subjekty. 

Súťažné podmienky si môžete stiahnuť tu.