Súťaž o návrh obálky časopisu PaperMan spoločnosti Antalis

Súťaž o návrh obálky časopisu PaperMan spoločnosti Antalis

Uzávierka: 31. január 2019 (štvrtok), 23:55

Naša partnerská spoločnosť Antalis s. r. o. organizuje súťaž návrhov na obálku ich časopisu PaperMan na rok 2019. Dedlajn na zasielanie návrhov je 31. januára 2019, odmenené budú aj návrhy z užšieho výberu. Podmienky súťaže a podklady, ako aj zloženie poroty a informáciu o cenách nájdete na tejto stránke.

Veľa šťastia!