Sylvia Jokelová

„Môj prístup väčšinou spočíva v tom, že sa snažím robiť protiváhu väčšinovému názoru. Je to podvedomá vec, musím nastaviť zrkadlo a skúsiť sa opýtať inak. Naozaj je to takto alebo to skúsime inak? Aj sama sebe niekedy kladiem nepríjemné otázky, a to by bolo asi v bývalom režime iritujúce.“

Sylvia Jokelová (15-ročná v novembri 1989), produktová dizajnérka, žije a pracuje v Bratislave, je výrazným zjavom na scéne produktového dizajnu a konceptuálneho dizajnu. Dlhodobo vyučuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde je vedúcou ateliéru Experimentálny dizajn a predovšetkým je činná vo vedení školy ako prorektorka pre pre grantovú a projektovú činnosť.

Celý rozhovor s ňou čítajte: www.scd.sk/velvet_generation/sylvia_jokelova