Výstavný plán

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2016

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2016

Termín uzávierky: 19. 10. 2015 Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdia a školy k predkladaniu výstavných projektov do Satelitu, galérie dizajnu SCD na rok 2016. SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projetky prezentujúce... Viac

Plánované výstavy v druhom polroku 2015

Plánované výstavy v druhom polroku 2015

Dizajn a architektúra – kontexty, kontakty a presahy Kritické myslenie v teórii a praxi. Slovensko 2005 - 2015 Termín: 16. júl – 13. september Koncepcia:  Irena Dorotjaková, Katarína Lauková Zajíčková, Zuzana Šebeková, Katarína Trnovská Výstava sleduje prácu dizajnéra / architekta od skice po realizáciu s cieľom objasniť procesy a myšlienkové postupy ukrývajúce... Viac

Plánované výstavy v prvom polroku 2015

Plánované výstavy v prvom polroku 2015

Dizajnér – kritik, editor, komentátor Výstava k 15. výročiu Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU Termín: 18. december – 25. január Koncepcia: Katarína Lukić Balážiková, Katarína Gatialová, Open Design Studio, o.z. Výstava prostredníctvom konkrétnych projektov prezentuje na Slovensku málo známu, ale veľmi aktuálnu metódu kritickej praxe v grafickom dizajne.... Viac