Plán výstav 2019

Plán výstav 2019

Trvanie: 1. január 2019 - 31. december 2019
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Názov: LET 116
Termín: 7. december – 31. január
Koncepcia: Štefan Klein, Katarína Hubová, Adriena Pekárová

Prezentácia tvorby dizajnéra a pedagóga Štefana Kleina a študentov Ateliéru transport dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Cieľom je predstaviť uvažovanie dizajnéra, pre ktorého je z hľadiska výsledného dizajnu experimentálneho dopravného prostriedku rovnako dôležité technické riešenie aj vizuálna stránka, ktorá komunikuje.

Názov: Príbeh českého dizajnu
Termín: 7. február – 27. marec
Koncepcia: České centrá, Umeleckopriemyselné múzeum v Prahe

České centrá pripravili výstavu pri príležitosti osláv stého výročia založenia Československa. Nadväzuje na publikáciu „Design v českých zemích 1900-2000“, ktorú vydalo UMPRUM v spolupráci s vydavateľstvom Academia. Publikácia predstavuje vývoj dizajnu v Česku, oboznamuje s pestrou sieťou ľudí, skupín, výrobcov a ďalších inštitúcií, ktoré pracovali a pracujú s dizajnom. Výstavu dopĺňa kolekcia ikon českého dizajnu – predmetov, ktoré preukázali svoju nadčasovú kvalitu aj tým, že sa dodnes vyrábajú. Výstava je putovná a v SCD bude sprievodným programom prepojená s výstavou 100 rokov dizajnu /Slovensko 1918 – 2018.

Názov: Rozšírené autorstvo
Termín: 4. apríl – 8. jún
Koncepcia: Lucia Dubačová, Philo van Kemenade / Festival Sensorium

Výstava britsko-kolumbíjskeho dizajnéra a umelca Matthewa Plummera Fernandeza tvoriaceho sochy, softvér či online intervencie bude doplnená o výsledky workshopu, ktorý sa uskutoční bezprostredne pred inštaláciou výstavy, rovnako v priestoroch Satelitu. Workshop bude určený pre mladých ľudí vo veku 13 – 18 rokov, ktorí budú spolu s autorom vytvárať pokračovanie jeho projektu v rozšírenej realite Echo Youth. Výsledné práce budú súčasťou výstavy, ktorá je programom festivalu Sensorium a budú sa počas nej konať prehliadky, rozhovory, prípadne iné aktivity s umelcom.

Názov: Ivan Čobej /BRIK – Cena Fóra dizajnu 2016
Termín: 13. jún – 17. júl
Koncepcia: Slovenské centrum dizajnu

Výstava držiteľa Ceny Fóra dizajnu 2016 Ivana Čobeja, ktorý sa na výstave prezentoval sústavou nábytku z produkcie firmy BRIK. Ivan Čobej je dizajnér a spolumajiteľ tejto slovenskej firmy, ktorá vznikla v 90. rokoch minulého storočia, a ktorej základný kameň je postavený na precíznom remeselnom spracovaní. Spoločnosť si v priebehu svojej 22 ročnej histórie vytvorila svoj jedinečný a nezameniteľný štýl výrobkov s dôrazom na dizajn, kvalitu a komfort.

Názov: Letná akadémia módy
Termín: 22. júl – 31. júl
Koncepcia: Slovak Fashion Council

Týždenná letná akadémia módy pre deti je vzdelávaco-rozvojovou aktivitou pre deti, ktorú organizuje Slovak Fashion Council už piaty rok, z toho štvrtýkrát v Satelite. Cieľom denného tábora je ukázať deťom aké to je byť módnym návrhárom a predstaviť im svet módy aj zvnútra so všetkými rôznorodými aktivitami a profesiami. Na akadémiu priamo nadväzuje výstava prác, vytvorených deťmi v spolupráci s módnymi návrhármi, lektormi, asistentmi a ďalšími odborníkmi počas týždňa Letnej akadémie módy. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená od 26. júla do 31. júla 2018.

Názov: Design & Innovation, Vienna Biennale 2019
Termín: 5. september – 30. október
Koncepcia: Slovenské centrum dizajnu a partneri projektu Interreg SK-AT

Výstava bude súčasťou Vienna Biennale 2019 a bude prezentovať vybrané prípadové štúdie, diela a infografiky reprezentujúce dôležité tendencie v súčasnom dizajne. Témy ako udržateľnosť, zodpovednosť dizajnérov v období narušenej rovnováhy životného prostredia, radikálnych zmien v komunikácii a rozvoja digitálnych technológií rezonujú v súčasnosti oveľa výraznejšie ako kedykoľvek v histórii ľudstva. Výstava prinesie prezentáciu niekoľkých možností, ako sa so súčasným stavom vysporiadať práve za pomoci dizajnu a jeho tvorcov.

Názov: LS. 10
Termín: 7. november – 8. január
Koncepcia: Lenka Sršňová

Výstava odevnej dizajnérky Lenky Sršňovej, ktorá sa móde profesionálne venuje od roku 2009. Témou výstavy je jej doterajšia tvorba, ktorá bude predstavená ako zaujímavá interdisciplinárna inštalácia. Uvidíme nielen modely, fotografie, ale aj grafický dizajn, videá, interaktívne módne inštalácie či módne objekty a doterajšie Lenkine spolupráce s ďalšími dizajnérmi a umelcami, ktorí do jej projektov príležitostne vstupovali. Počas trvania výstavy sú naplánované viaceré sprievodné podujatia.