Plán výstav 2020

Plán výstav 2020

Trvanie: 1. január 2020 - 31. december 2020
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Názov: Colorlove. 10 rokov značky LS.
Termín: 20. november 2019 – 15. január 2020
Koncepcia: Lenka Sršňová, LS.

Výstava odevnej dizajnérky Lenky Sršňovej, ktorá sa móde profesionálne venuje od roku 2009. Témou výstavy je jej doterajšia tvorba, ktorá bude predstavená ako zaujímavá interdisciplinárna inštalácia. Uvidíme nielen modely, fotografie, ale aj grafický dizajn, videá, interaktívne módne inštalácie či módne objekty a doterajšie Lenkine spolupráce s ďalšími dizajnérmi a umelcami, ktorí do jej projektov príležitostne vstupovali.

Názov: Nulový Dopad. Udržateľná móda vo vzdelávaní
Termín: 22. január – 26. február
Koncepcia: Mgr. art. Barbora Peuch ArtD., a Dipl. Des. Zuzana Šebeková, ArtD., VŠVU

Vzdelávací a dizajnérsky projekt Nulový Dopad vznikol na základe iniciatívy WEARME FASHION v spolupráci s Ateliérom odevného dizajnu, VŠVU a ateliérom Oděvní a textilní dizajn, ÚJEP. Cieľom projektu je rozšíriť teoretické a praktické poznatky v súlade s trvalo udržateľnými princípmi výroby v textilnom priemysle. Spolupráca pedagógov a študentov odevného dizajnu zo Slovenska a Čiech s Talianskymi výrobcami textilu vytvára dôležitú platformu pre zdieľanie a podporu udržateľných prístupov v tvorbe odevného dizajnu.

Názov: Food Print
Termín: 4. marec – 22. apríl
Koncepcia: Elena Farkašová, TUZVO

Medzinárodný projekt Foodprint reaguje na čoraz aktuálnejšiu tému udržateľnosti. Téma jedla otvára mnohé otázky a dizajn hľadá odpovede. Zapojení sú študenti univerzít:
Technická univerzita vo Zvolene / Slovensko, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne / Česká republika, Taipei Tech /Taiwan, Universidade do Algarve / Portugalsko.
Projekt vznikol v spolupráci Ateliérov digitálneho a produktového dizajnu UTB Zlín a Katedry dizajnu nábytku a interiéru TUZVO. Spolupráca oboch univerzít ma dlhodobý charakter. Táto putovná výstava bola v roku 2018 súčasťou Algarve Design Meeting v portugalskom Fare a Design week v Zlíne.


Názov: Kultúra v karanténe
Termín: 16. máj – 2. september, výklady Galérie dizajnu Satelit
Koncepcia: Slovenské múzeum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu vníma kreatívny priemysel ako veľkú rodinu, ktorej súčasťami sú aj divadlo, film a hudba. Práve tieto oblasti sú v súčasnosti výrazne postihnuté dôsledkami pandémie a zaslúžia si našu pozornosť, podporu a poďakovanie za to, že do našich životov prinášajú katarziu, vnútornú slobodu a povznesenie ducha. Vo výkladoch galérie Satelit predstavuje Slovenské múzeum dizajnu SCD zo svojich depozitárov filmové, divadelné a hudobné plagáty doplnené autentickou kulisou exponátov z depozitárov produktového dizajnu. Umiestnením výstavy do výkladov za sklo symbolicky reagujeme na aktuálnu zmenu sociálnych kontaktov, ktorá nás stavia skôr do pozície pozorovateľov ako aktérov.

Názov: DESIGN IS NOW!
Termín: 1. júl – 2. september
Koncepcia: Slovenské centrum dizajnu

Dizajn vždy spájal ľudí z najrôznejších profesií, aby spoločne hľadali riešenia problémov a spolu s kreatívnym sektorom významnou mierou prispel k zvládaniu pandémie choroby Covid-19, ktorej dôsledky sú pre samotných dizajnérov, dizajnérske štúdiá, firmy a výrobcov v mnohých prípadoch zničujúce. Pre mnohých ľudí sa mimoriadna situácia stala výzvou pre tvorbu, ktorej výsledok bránil rýchlemu šíreniu vírusu, pomáhal nám prekonať izoláciu alebo zachraňoval ľudské životy. Bolo to vďaka tomu, že prejavili veľkú mieru empatie, pracovnú flexibilitu a organizačnú samostatnosť. Ľudia sa stali návrhármi. Dizajnéri zostali ľuďmi. Výstava Slovenského centra dizajnu mapuje a dokumentuje aktivity výtvarníkov, dizajnérov, dizajnérskych štúdií, vývojárov, škôl, výrobcov, ale aj neprofesionálov počas pandémie a v tematických okruhoch vystavuje najvýraznejšie fenomény trojmesačnej skúšky ľudskosti a spolupatričnosti.
Výstava je jedným z výsledkov práce platformy DESIGN IS NOW!, ktorej cieľom je zmierniť dôsledky krízy na oblasť dizajnu a zároveň hľadať cesty, ako môže dizajn pomôcť ostatným dôležitým súčastiam našej spoločnosti. 

Názov: Karol Rosmány
Termín: 9. september – 28. október
Koncepcia: Slovenské múzeum dizajnu

Karol Rosmány (*1937) je slovenský grafický dizajnér a vyštudovaný architekt. Monografická výstava bude časovým prierezom jeho celoživotnej profesionálnej tvorby od 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Výstava bude venovaná predovšetkým Rosmányho dominantnej tvorbe knižnej grafiky, práce s písmom a tvorbe log a značiek. Dopĺňať ju bude aj menej početná plagátová tvorba a vizuálny štýl Verejnosti proti násiliu, ktorý tvoril v spolupráci s kolegom Jánom Meisnerom. Vystavené exponáty sú zo zbierkového fondu Slovenského múzea dizajnu, ktorému Karol Rosmány daroval v roku 2014 veľkú časť zo svojho diela.

Názov: Svatik x Sekac
Termín: 4. november – 13. január 2021
Koncepcia: Zuzana Svatik, Štefan Sekáč

Projekt SVATIK x SEKAC je výstavou dvoch súčasných mladých autorov pracujúcich v médiu keramiky. Výstava je koncipovaná do dvoch celkov, ktoré spolu navzájom súvisia a vytyčujú si za cieľ predstaviť dve zásadné línie súčasnej keramickej tvorby a oboznámiť široké publikum s novými kritickými tendenciami slovenskej keramickej tvorby a dizajnu.