Výzva na podávanie výstavných projektov

Výzva na podávanie výstavných projektov

Miesto: Bratislava, Slovensko

Z dôvodu neplánovaných zmien vo výstavnom programe na tento rok ponúkame možnosť prezentácie výstavného projektu vo Výstavno-informačnom bode Slovenského centra dizajnu - Satelit v termíne 
9. 7. – 31. 8. 2014.

Uzávierka podávania výstavných projektov je 25. júna 2014.

Podmienky:

 • výzva sa vzťahuje len na profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn), môžu byť aj zo zahraničia
 • vítané sú projekty s viaczdrojovým financovaním
 • predložený projekt by nemal byť autorskou výstavou

K zaslaným projektom treba pripojiť:

 • popis projektu
 • životopis
 • požiadavky na technické zabezpečenie
 • portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu

Slovenské centrum dizajnu poskytne:

 • výstavný priestor SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave
 • technické vybavenie v rámci možností SCD
 • PR projetku prostredníctvom rozsiahlej databázy kontaktov a webovej stránky www.scd.sk
 • oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
 • stráženie výstavného priestoru po dobu trvania výstavy


V prípade prijatia viacerých projektov si Slovenské centrum dizajnu vyhradzuje právo výberu.

Projekty zasielajte e-mailom na adresu:
satelit@sdc.sk

Kontaktná osoba: 
Helena Veličová
projektová manažérka
helena.velicova@scd.sk
+421 918 110 247