Výstavný plán

Plánované výstavy v druhom polroku 2015

Plánované výstavy v druhom polroku 2015

Dizajn a architektúra – kontexty, kontakty a presahy Kritické myslenie v teórii a praxi. Slovensko 2005 - 2015 Termín: 16. júl – 13. september Koncepcia:  Irena Dorotjaková, Katarína Lauková Zajíčková, Zuzana Šebeková, Katarína Trnovská Výstava sleduje prácu dizajnéra / architekta od skice po realizáciu s cieľom objasniť procesy a myšlienkové postupy ukrývajúce... Viac

Plánované výstavy v prvom polroku 2015

Plánované výstavy v prvom polroku 2015

Dizajnér – kritik, editor, komentátor Výstava k 15. výročiu Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU Termín: 18. december – 25. január Koncepcia: Katarína Lukić Balážiková, Katarína Gatialová, Open Design Studio, o.z. Výstava prostredníctvom konkrétnych projektov prezentuje na Slovensku málo známu, ale veľmi aktuálnu metódu kritickej praxe v grafickom dizajne.... Viac

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2015

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2015

Termín uzávierky: 30. 09. 2014 Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdia a školy k predkladaniu výstavných projektov do Výstavného a informačného bodu SATELIT na rok 2015. SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projetky... Viac

Výzva na podávanie výstavných projektov

Výzva na podávanie výstavných projektov

Z dôvodu neplánovaných zmien vo výstavnom programe na tento rok ponúkame možnosť prezentácie výstavného projektu vo Výstavno-informačnom bode Slovenského centra dizajnu - Satelit v termíne  9. 7. – 31. 8. 2014. Uzávierka podávania výstavných projektov je 25. júna 2014. Podmienky: výzva sa vzťahuje len na profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov... Viac

Výzva na podávanie výstavných projektov

Výzva na podávanie výstavných projektov

Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov a dizajnérske štúdia a školy na podávanie  výstavných projektov do Výstavného a informačného bodu SATELIT na rok 2014. Uzávierka podávania výstavných projektov je 31. októbra 2013. SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných... Viac

Výzva k predkladaniu výstavných projektov

Výzva k predkladaniu výstavných projektov

Termín uzávierky: 19. 10. 2012. Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov a dizajnérske štúdia a školy k predkladaniu výstavných projektov do Výstavného a informačného bodu SATELIT na rok 2013. SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované... Viac