Knihy

CIPÁR&LOGO.ETC.

CIPÁR&LOGO.ETC.

Vladislav Rostoka

Publikácia je venovaná rozsiahlemu dielu Miroslava Cipára v oblasti grafického dizajnu. Obsahuje komplexne spracovanú prezentáciu tvorby značiek, symbolov logotypov a kníh vrátane ilustrácií. Jej zámerom je predstaviť Miroslava Cipára ako grafického dizajnéra – autora dnes už ikonických logotypov a symbolov (SNG, BHS, BIB, GMB) – a to nielen prostredníctvom...

Viac informácií

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3. časť / Graphic Design in Slovakia after 1918. Mierny pokrok / Moderate Progress

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3. časť / Graphic Design in Slovakia after 1918. Mierny pokrok / Moderate Progress

Ľubomír Longauer

Tretí diel cyklu Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok sa zaoberá profesionalizáciou úžitkovej grafiky na Slovensku v 30. rokoch minulého storočia až po vznik slovenského štátu. Ruka v ruke s ňou sa na slovenskej výtvarnej scéne presadzovala aj moderna. Jej šíritelia boli najmä učitelia Školy umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, ako aj jej...

Viac informácií

Škola ako laboratórium moderného života

Škola ako laboratórium moderného života

Zostavili: Simona Bérešová, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf

Autorky a autori textov: Katalin Bakos, Simona Bérešová, Meghan Forbes, Lada Hubatová-Vacková, Vít Jakubíček, Alena Kavčáková, Alexandra Panzert, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Mária Rišková, Grit Weber, Patrick Werkner, Cornelia Wieg, Julia Witt Zborník Škola ako laboratórium moderného života. K reforme umeleckého školstva v strednej Európe (1900 – 1945)...

Viac informácií

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Zostavili: Nina Veselá-Cohen a Mária Rišková

Autori textov: Bohumír Bachratý a Viktória Cvengrošová, Alena Čisáriková-Horváthová, Andrea Dömeová, Virgil Droppa, Zita Furková, Dušan Hanák, Ľubomír Longauer, Pavol Mešťan, Mária Rišková, Nina Veselá-Cohen Kniha Plocha a priestor v dizajne/Milan Veselý je prvým uceleným spracovaním diela jedného z najproduktívnejších slovenských grafických dizajnérov,...

Viac informácií

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Samuel Čarnoký

Publikácia Fonts SK (Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku) na 416 stranách mapuje písmarsku tvorbu okolo 50 autorov, prezentuje viac ako 350 písiem a prináša rozhovory s 19 tvorcami. Publikácia sa zameriava na písmarsku tvorbu vytvorenú v domácom kontexte, ako aj tvorbu slovenských autorov tvoriacich v zahraničí a popisuje časový záber od pionierskych...

Viac informácií

K dejinám dizajnu na Slovensku

K dejinám dizajnu na Slovensku

editori Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár

Publikácia Slovenského centra dizajnu „K dejinám dizajnu na Slovensku“ má ambíciu aspoň čiastočne zaceliť početné medzery v spracovaní histórie dizajnu na Slovensku. Je sčasti antológiou ponúkajúcou staršie texty, ktoré však autori aktualizovali a neraz do značnej miery prepracovali. Cieľom bolo sústrediť často už ťažko dostupné informácie roztratené po rôznych...

Viac informácií

Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: predaj@scd.sk, +421 2 204 77 319